13. Klimaat, bodem en biodiversiteit in duurzame boomteelt

Doel praktijknetwerk
MilieurozenZicht krijgen op het effect van verschillende teeltmaatregelen op bodemkwaliteit, biodiversiteit en het klimaat. Verbetering van het bedrijfsresultaat gecombineerd met maatschappelijk verantwoord telen.

Aanpak
Het realiseren van een geoptimaliseerd gratis online klimaatmodel voor berekening van broeikasgasemissies in de boomteelt (de klimaatlat). Kennisuitwisseling en communicatie richting collega’s, afnemers en omwonenden.

Nieuws

Contactpersoon :
   

Hans Pijpers: hanspijpers@cultus.nl
tel. 06 51 00 75 75

Begeleider :
   

Chiel van der Voort, chielvandervoor@cultus.nl
tel 06 18 64 14 21


« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.