17. Praktijknetwerk Niet kerende grondbewerking (akkerbouw)

Doel praktijknetwerk
Ervaringskennis rond NKG bij elkaar brengen, bundelen en verspreiden. En nieuwe kennis ontwikkelen door het aanleggen van 'boerenexperimenten' op bedrijven van telers die actief zijn met NKG.

Aanpak

  • Het oprichten van vier regionale praktijknetwerken (Zuidwest, Oldambt en omgeving, Centrale zeeklei/ Noord Holland en het zuidoostelijk zandgebied). De bijeenkomsten zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en voor verdere verdieping.
  • Het volgen van boerenexperimenten. Met het volgen van boerenexperimenten willen we meer greep krijgen op uitvoering van NKG voor Nederland.
  • Demo’s, cursussen, nieuwsbrieven, landelijke studiedag.

Kijk ook op www.nietkerendegrondbewerking.nl voor meer informatie, nieuwsberichten en publicaties.

Nieuws

Producten

Contactpersoon :
    info@nietkerendegrondbewerking.nl
Begeleider :
    Sander Bernaerts DLV Plant

« Overzicht netwerken

RijksoverheidHet Ministerie van Economische Zaken is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland EU logoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.