Overzicht praktijknetwerken in de land- en tuinbouw 2012

 1. Aardwarmtenet Noordland-Kapittelland (tuinbouw)
 2. Sparen met precisie (akkerbouw)
 3. Bewaren met verstand van UI-en-ergie (akkerbouw)
 4. Bijen op de akkers (akkerbouw)
 5. Biologiosche cranberryteelt in Nederland (fruitteelt)
 6. Boer, Bier & Water (akkerbouw)
 7. Chrysanten-obesitas? Kwaliteit door samenwerking! (sierteelt)
 8. Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruid (boomteelt)
 9. Duurzame afzet voor duurzaam fruit (fruitteelt)
 10. Functionele Biodiversiteit onder Glas (glastuinbouw)
 11. GPS voor akkervogelbeheer op bouwland (akkerbouw)
 12. Maïs in de klei zonder harde kluiten (akkerbouw)
 13. Klimaat, bodem en biodiversititeit in duurzame boomteelt (boomteelt)
 14. Koolzaad, teeltoptimalisatie en afzetverbreding (akkerbouw)
 15. Maatlat duurzaam grondgebruik (akkerbouw)
 16. Mechanische onkruidbestrijding Zuid-Limburg (akkerbouw)
 17. Koele cijfers (akkerbouw) (voorheen: meten en samen vergelijken = weten)
 18. Naar een duurzame agroketen zilte aardappelen (akkerbouw)
 19. Natuurlijke plaagbestrijding voor iedereen! (akkerbouw)
 20. Ondernemen in de AGF-sector (akkerbouw)
 21. Optimalisatie Grondgebonden Teelt Bommelerwaard (sierteelt)
 22. Optimalisatie teelt vanuit miniknollen (akkerbouw)
 23. Overmatige wortelgroei (glastuinbouw)
 24. Plantversterkers (akkerbouw)
 25. Praktijknetwerk MRL in vollegrondsgroenten (tuinbouw)
 26. Praktijknetwerk Perenschurft fruitteelt
 27. RegRegioras: ambachtelijke veredeling op eigen erf (akkerbouw)
 28. Resttest XL (akkerbouw)
 29. Rijenbemesting Zuid-Limburg (akkerbouw)
 30. Sierteeltcluster, grensoverschrijdend samenwerken! (sierteelt)
 31. Slim en kostenbesparend bewaren (akkerbouw)
 32. Smaakmakers keren de keten om! (glastuinbouw)
 33. Snijhyacinten, nu en in de toekomst (sierteelt)
 34. State of the art irrigatie tulp (bloembollen)
 35. Telen van bladgewassen op water naar de praktijk (akkerbouw)
 36. Tulpengalmijt onder de knie (bollenteelt)
 37. Vernieuwd teeltsysteem asperges (akkerbouw)
 38. VersvandeKweker (VvdK) duurzaam (tuinbouw)
 39. Vogels in de boomkwekerij (boomkwekerij)
 40. Waswater (boomkwekerij)
 41. Boergondisch, culinaire activiteiten op de biologische boerderij (verbrede landbouw) (voorheen: ‘culinair boeren’)
 42. De Boer-Op-Streek-Markt (verbrede landbouw)
 43. Duurzaam regionaal voedsel voor de stad (verbrede landbouw)
 44. Een landschap van smaken (verbrede landbouw)
 45. Natuurgrond, Graan en Onkruid (verbrede landbouw)
 46. Praktijkexperiment boerderijwinkels werken met kengetallen (verbrede landbouw)
 47. Praktijknetwerk Vergaderen op de boerderij (verbrede landbouw)
 48. Stadslandbouw in Harinxmaland (verbrede landbouw)
 49. Praktijknetwerk 'Natuurlijk leven - Natuurlijk telen'